Kết quả cuộc thi online - được kiểm duyệt
1
Avatar
Võ Văn Hưng
 • Giới tính:  Male
 • Lớp:  
 • Mã số:  57138004
 • Điểm:  25/40
2
Avatar
Trần Hồ Như Ngọc
 • Giới tính:  Female
 • Lớp:   last
 • Mã số:  57130005
 • Điểm:  21/40
3
Avatar
Lưu Thị Nghĩa
 • Giới tính:  Female
 • Lớp:  
 • Mã số:  59131571
 • Điểm:  20/40
4
Avatar
Đỗ Thành Trí
 • Giới tính:  Male
 • Lớp:   last
 • Mã số:  59132795
 • Điểm:  20/40
5
Avatar
Đỗ Hữu Minh Hiếu
 • Giới tính:  Male
 • Lớp:  
 • Mã số:  58130921
 • Điểm:  19/40
6
Avatar
Mai Thuận Yến
 • Giới tính:  Female
 • Lớp:   last
 • Mã số:  57131296
 • Điểm:  18/40
Đối tác