Kết quả cuộc thi online - được kiểm duyệt
1
Avatar
Đặng Thị Thanh Huyền
 • Giới tính:  Female
 • Lớp:  
 • Mã số:  31161026774
 • Điểm:  17/30
2
Avatar
Nguyễn Tuấn Anh
 • Giới tính:  Male
 • Lớp:   last
 • Mã số:  31161025528
 • Điểm:  16/30
3
Avatar
Dương Thị Kiều Oanh
 • Giới tính:  Female
 • Lớp:  
 • Mã số:  31161024296
 • Điểm:  16/30
4
Avatar
Đào Trần Mỹ Dung
 • Giới tính:  Female
 • Lớp:   last
 • Mã số:  31161022625
 • Điểm:  15/30
5
Avatar
Đỗ Thị Mỹ Linh
 • Giới tính:  Female
 • Lớp:  
 • Mã số:  31161025681
 • Điểm:  15/30
6
Avatar
Nguyễn Duy Khánh Nam
 • Giới tính:  Male
 • Lớp:   last
 • Mã số:  31161024523
 • Điểm:  15/30
Đối tác